ضمانت برای کارفرما

ترنسلنس ازگروگذاری برای تضمین انجام کارتوسط فریلنسر و پرداخت توسط کارفرما استفاده می کند. هنگامی که پیشنهاد ی ارسال می کنید، شما گرویی را ایجاد می کنید تا اولین مرحله کار را پیش پرداخت کنید. به محض دریافت و تأیید آن مرحله توسط شما به عنوان کارفرما، پرداخت را برای فریلنسرتان آزاد می کنیم.

تعریف و پیش پرداخت امن

قبل از شروع هر کار، شما و فریلنسرتان بر روی کار مشخصی، واینکه چه اندازه برای تکمیل هر مرحله پرداخت خواهید کرد موافقت می کنید.

• می توانید آنی مقدار قابل توجهی از کار را تعریفف ارائه و پرداخت کنید، یا به سرعت تمام مراحل را برنامه ریزی کنید.

• برای پروژه های بزرگتر، یک پرداخت امن اولیه کم بهترین راه حلی می تواند باشد تا به شما و فریلنسرتان اجازه دهد تا با یکدیگر کار کنید و قبل از ادامه به پروژه اعتماد یکدیگر را بدست آورید.

• قبل از اینکه فریلنسرتان شروع به کار بر روی یک مرحله کند، شما پرداخت را برای آن مرحله در حساب گروگذاری شده پیش پرداخت خواهید کرد.

• ما این سپرده ی گروگذاری شده را به منظورتضمین پرداخت کارفرما به فریلنسردریافت می کنیم.اما تایید نهایی پرداخت بستگی به تایید کارتوسط کارفرما دارد. یعنی کارفرما تا کاررا تایید نکند امکان آزاد سازی وجه گروگذاری شده وجود ندارد.

برای ایجاد پرداخت امن :

1. بعد از قبول پیشنهاد فریلنسر به منوی پروژه ها> قرارداد بروید.

2. روی پرداخت امن کلیک کنید.

3. کاری که ازفریلنسر می خواهید که انجام دهد را توضیح دهید. توضیح هر چه کاملتر باشد بهتر است.

کار را دریافت کنید

لطفا به سرعت با فریلنسرتان در مورد اینکه چگونه هر فایل یا محصول کاری دیگری را که می پسندید برایتان ارسال شود با فریلنسرتان مطرح کنید. فایل ها می توانند با استفاده از مرکزپیام ترنسلنس مبادله شوند.

هنگامی که فریلنسر کارانجام شده را برای تأیید شما ارائه می دهد، شما دوگزینه دارید:

مرور و تأیید پرداخت امن

مطلع می شوید که فریلنسرتان کار را برای تأیید شما ارائه کرده است. شما بایستی آن را مرور کنید وپول گروگذاری شده را آزاد و یا از فریلنسر بخواهید تغییرات لازم را انجام دهد و مجددا ارسال کند.

• شما 14 روز ازتاریخ دریافت پروژه انجام شده وقت دارید تا مرور و تأیید کنید یا درخواست تغییرات دهید. اگر پرداخت را تایید کنید به هیچ وجه امکان بازگشت پول به حساب شما وجود ندارد.

• اگر در طول 14 روز پاسخ ندادید، پول های گروگذاشته شده به طور خودکار به حساب فریلنسر شما آزاد می شود.

برای تأیید پرداخت گروگذاری شده:

1. به منوی پروژه ها> قرارداد بروید.

2. روی گزینه پرداخت امن کلیک کنید.

3. گزینه تأیید را انتخاب کنید.

4. پرداخت به حساب فریلنسر انجام می شود. توجه کنید پول آزاد شده به هیچ وجه قابل بازگشت به حساب کارفرما نمی باشد.

برای درخواست تغییرات درکارفرستاده شده:

1. مطلع خواهید شد که فریلنسر برای تأیید شما کار را ارائه کرده است.

2. کار ارائه شده را مرور کنید.

3. برای فریلنسر پیام بفرستید و توضیح دهید که چرا نمی توانید کار را تأیید کنید و نیازمند چه تغییراتی است. پاسخ شما فوراً به فریلنسر ارسال خواهد شد.

برای ایجاد پرداخت امن دیگر:

1. به قرارداد بروید و بر روی لینک پرداخت امن کلیک کنید.

2. برروی افزودن پرداخت امن کلیک کنید.

3. مرحله را نامگذاری کنید، مقدار (هزینه ای) را مشخص کنید، و کاری که بایستی انجام شود را تئضیح دهید.

4. دکمه “اضافه کردن” را کلیک کنید. می توانید به صورت همزمان چندین پرداخت امن ایجاد کنید.

پرداخت برای کار انجام شده 

تمام پول های گروگذاشته شما تحت پوشش قیمت تضمین قراردادهستند، اما شما هنوز بر روی پرداخت ها به فریلنسر خود کنترل دارید.

• اگر انتخاب کردید تا کمتر از محله ی مشخص شده یا مقدار کل پرداخت کنید، پول های اضافی برای مرحله بعد نگهداری می شوند.اگر شما می خواهید پول کمتری به فریلنسر پرداخت کنید در منوی قرارداد روی “پرداخت امن” >فعالیت ها>اختلاف کلیک کنید.

• اگر می خواهید بیشتر به فریلنسر پرداخت کنید می توانید روی “پرداخت امن” افزودن پرداخت امن کلیک کنید.

• اگر نخواهید پرداخت کنید، پول به شما برگشت داده نمی شود مگر اینکه فریلنسر شما در سامانه ایجاد اختلاف آن را تایید کند که پول به شما برگشت د اده شود.

• اگر شما در آزاد کردن پول ها برای مرحله ای تکمیل شده قصور ورزیدید، فریلنسر ممکن است ایجاد اختلاف کند.

• تضمین پرداخت فقط مبلغی را که گروگذاری شده مورد پوشش قرار میدهد.

• برای جزئیات بیشتر دستورالعمل های قیمت ثابت را مشاهده کنید، که شامل سیاست راهنمایی بحث گرو گذاری است.

برای دریافت پول گروگذاری شده:

1. بروی پروژه ها>قرارداد کلیک کنید.

2. برروی “پرداخت امن” در صفحه قراردادکلیک کنید.

3. درمنوی فعالیت ها روی اختلاف کلیک کنید.

4. دلیل اختلاف رابیان کنید و مقداری که رضایت دارید به فریلنسر پرداخت کنید را اعلام کنید.

5. به فریلنسر اطلاع داده می شود. او می تواند اختلاف را بپذیرد و یا پیشنهاد جدید بدهد.

• اگر فریلنسر اختلاف رابپذیرد پول گروگذاری شده به شما بازگشت داده می شود.

• اگر فریلنسر به مدت 7 روزجواب ندهد پول به حساب شما بازگشت داده می شود.

• اگر شما نتوانید به توافق برسید می توانیددرخواست پشتیبانی کنید.


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/translance/public_html/support.translance.net/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Related Articles